Anwalt Rechtsanwalt Medizin Arzneimittel Mustervertrag

Постійне підвищення кваліфікації, багаторічний досвід і креативний підхід до вирішення питань гарантують успіх!

Wirtschaftsrecht Medizin ArzneimittelWirtschaftsrecht Medizin Arzneimittel

Трудове право

Трудовому праву властиві питання, вирішення яких вимагає особливих зусиль. Тому ґрунтовна правова консультація незамінна!

Необачні кроки в галузі трудового права деколи призводять до важких наслідків. Перед укладенням трудових договорів і під час вирішення конфліктів, що виникають, понад усе важливо заздалегідь консультуватись з юристом. Наш багаторічний досвід і власні ноухау сприяють захисту інтересів клієнтів-роботодавців і найманих працівників (також і в судах по трудових спорах).

Договірне право

Будьте обережні при використанні типових договорів з мережі Інтернет. Бездоганний договір вимагає якісної, надзвичайно копіткої роботи («роботи під замовлення»):

Складанню індивідуальних договорів у всіх галузях цивільного та господарського права передує аналіз потреб наших клієнтів. Ми також консультуємо наших клієнтів при підготовці та під час проведення перемов з метою укладання договорів. Делікатні питання, що виникають на перемовах і умови, що перешкоджають укладенню угоди, ми долаємо з допомогою нашого креативного підходу.

Комерційне право

Збут товарів і надання різноманітних послуг не обмежується державними кордонами:

Ми перевіряємо для наших клієнтів загальні правові умови у постійно мінливому національному і міжнародному правовому полі і спеціально для них складаємо адаптовані угоди, зокрема договори з торговими представниками, з торгівцями за договором і договори для франшиз. До того ж, ми консультуємо наших клієнтів у зв'язку з розірванням договорів про збут і захищаємо їх інтереси при здійсненні та захисті від відповідних претензій (вимог компенсації, зокрема, вимог компенсації при звільненні та у зв'язку зі здійсненими інвестиціями та інших вимог відшкодування збитку). Наші клієнти з різноманітних галузей (автомобільної, фармацевтичної, медичної, виробництва товарів широкого вжитку, фрагментів будівельних споруд) покладаються на наш багаторічний досвід і власні напрацювання при вирішенні юридичних питань у сфері збуту.

Приватні фонди

У правової форми «приватний фонд» (Privatstiftung), що властива австрійському праву, складна структура. В цій правовій області адвокат окрім податкового консультанта є головним партнером засновника:

Приватний фонд - це гнучка правова форма з широким спектром правових можливостей. Понад усе при його заснуванні необхідне добре продумане структурування і його здійснення. У нас багаторічний досвід у цій галузі права, крім того ми представлені в органах деяких приватних фондів. Ми консультуємо наших клієнтів з усіх питань, що стосуються приватних фондів, від заснування до поточного управління.

Корпоративне право

Починаючи із заснування і аж до продажу компанії необхідне ретельне та далекосяжне правове планування і його реалізація:

Ми консультуємо наших клієнтів з питань, що стосуються всіх життєвих циклів компанії. Під час заснування компанії ми фокусуємо увагу на виборі правильної і такої, що відповідає потребам нашого клієнта, правовій формі. На цьому етапі ми піклуємось про відповідне оформлення договору про заснування товариства, а також договорів з керуючими і додаткових договорів між учасниками товариства (договорів про здійснення прав учасників товариства). Mи консультуємо учасників діючих компаній, а також керуючих, членів спостережних комісій і президій компаній з усіх питань корпоративного права (призначення і звільнення керівників з посади, збільшення та зменшення статутного капіталу, перенесення резиденції компанії (зміна місця розташування). Крім того, ми піклуємось про проведення загальних зборів учасників товариства та консультуємо наших клієнтів під час реорганізації та ліквідації компанії чи при продажу паїв.

Злиття та поглинання

Для того, щоб угоди, що стосуються злиття і поглинання, були успішними, з самого початку необхідне правильне планування і його реалізація з допомогою професійного юриста:

Наша фірма має багаторічний досвід консультацій під час здійснення проектів злиття та поглинання (покупки і злиття, а також поділу і реструктуризації підприємств, внесення майна в підприємства), зокрема у міжнародних проектах. В роботі нас підтримує ціла мережа компетентних партнерів, до якої входять зокрема податкові консультанти і радники з економічних питань, які допомагають нам консультувати наших клієнтів ефективно і всебічно. Наші клієнти зі сфери фармацевтичної промисловості та виробництва продуктів медичного призначення, виробництва товарів широкого вжитку, а також зі сфери нерухомості покладаються на наш багаторічний досвід і ноухау при вирішенні юридичних питань злиття і поглинання.

Захист товарних знаків

Конкуренти прагнуть вирізнятись на загальному фоні. Наявність товарного знаку гарантує ексклюзивність. Послідовний захист товарного знаку є його невід'ємною складовою:

Ми консультуємо наших клієнтів і захищаємо їх інтереси в усіх аспектах захисту товарних знаків. Зокрема, ми піклуємось про наших клієнтів під час реєстрації товарних знаків (на національному та міжнародному рівнях, включно з Європейським Союзом) і підтримуємо при реалізації їх прав та під час захисту від домагань контрагентів. Також ми складаємо індивідуальні договори в галузі права товарних знаків (особливо це стосується ліцензійних договорів, документів про встановлення застави, домовленостей про розмежування прав на товарний знак).

Інтелектуальна власність (правила регулювання конкурентної боротьби)

Не все, що дозволяють собі конкуренти, потрібно терпіти. З нечесними вчинками під час конкурентної боротьби можна ефективно боротися:

Ми консультуємо наших клієнтів і захищаємо їх інтереси в усіх питаннях, що стосуються нечесної конкуренції. Зокрема, ми аналізуємо способи і допустимість певних видів реклами. Ми підтримуємо наших клієнтів в позасудовому та судовому здійсненні їх претензій, зокрема, вимог припинення або невчинення дій, вимог усунення та про відшкодування збитків і вимог на опублікування рішень судів, включно з підтримкою у виробництві за попереднім правовим захистом. Також ми консультуємо наших клієнтів під час захисту від вищевказаних претензій.

Стягнення боргів

Низька платіжна мораль вимагає адекватних кроків:

Ми сприяємо нашим клієнтам в несудовому і, при необхідності, в судовому здійсненні їх грошових вимог, а також у виконавчому провадженні на території Австрії. У міжнародних процесах ми співпрацюємо з нашими іноземними колегами.

Юридична відповідальність лікарів

Лікарі іноді помиляються. І пацієнти деколи бувають неправі:

Ми консультуємо як пацієнтів, так і лікарів стосовно їх прав у зв'язку з пред'явленням і захистом від вимог про відшкодування збитку. При необхідності ми також захищаємо їх інтереси в суді.

Юридична відповідальність адвокатів

Адвокати несуть відповідальність за свої помилки. Не завжди програний процес - це наслідок помилки адвоката:

Ми аналізуємо для наших клієнтів випадки, в яких, можливо, адвокат припустився помилки. Ми сприяємо нашим клієнтам при здійсненні обґрунтованих вимог про відшкодування збитку. Нашим колегам-адвокатам ми допомагаємо при захисті від необґрунтовано пред'явлених претензій.

Будівельне право/договори про будівництво (будівництво промислових об'єктів)

Кожна споруда потребує солідного фундаменту. Це стосується і правового аспекту:

Ми консультуємо і захищаємо інтереси як замовників, так і будівельних підприємств під час оформлення і складання договорів, предметом яких є об'єкт будівництва (зокрема і в галузі будівництва промислових споруд або складових частин споруд). Крім того, ми захищаємо інтереси наших клієнтів на всіх етапах реалізації будівельних проектів і підтримуємо наших клієнтів під час захисту їх інтересів у правових конфліктах, що виникають. Наші клієнти з будівельної галузі (також з галузі будівництва окремих фрагментів споруд) покладаються на наш багаторічний досвід і ноу-хау в цих областях права.

Нерухомість

Нерухомість - це інвестиція на все життя. При складанні договорів про нерухомість необхідна професійна юридична підтримка:

Ми консультуємо наших клієнтів і захищаємо їх інтереси при складанні всіх можливих типів договорів, предметом яких є нерухомість. Особливо це стосується договорів про купівлю-продаж нерухомості, договорів про оренду, договорів про дарування та договорів про передачу нерухомого майна у користування, договорів про надання обмеженого права користування житловими приміщеннями (включно з реєстрацією в поземельній книзі).

Ліки та предмети медичного призначення

Запобігайте небажаним побічним ефектам:

Ми аналізуємо способи і допустимість видів реклами ліків і предметів медичного призначення і консультуємо наших клієнтів під час реалізації їх прав та захисту від претензій, що базуються на правилах конкурентної боротьби. Ми підтримуємо наших клієнтів в області "compliance" (дотримання правових та етичних норм), особливо щодо антикорупційного кримінального права. Крім того, ми консультуємо наших клієнтів під час перемов та при складанні договорів у галузі медичних препаратів і предметів медичного призначення (договори про продаж, співпрацю, наукові дослідження, про проведення клінічних досліджень, спонсорство і т.д.). Національні і міжнародні фармацевтичні підприємства і підприємства, що виробляють предмети медичного призначення покладаються на наш багаторічний досвід і ноу-хау в цих областях права.

Міграційне право

Міграційне право весь час змінюється. Ми допоможемо Вам зорієнтуватись:

Ми консультуємо наших клієнтів і надаємо їм підтримку насамперед при формулюванні і поданні заяв для оформлення дозволу на перебування і посвідки на проживання в Австрії чи заяв на отримання австрійського громадянства.

Міжнародне право (швейцарське право)

Міжнародні процеси - частина нашої роботи:

Ми консультуємо наших клієнтів під час формулювання застережень про вибір застосовуваного права, місця (країни) проведення процесу і арбітражних застережень. Крім того, ми допоможемо Вам дійти до суті договорів, в яких подібні застереження відсутні, визначити підсудність і вживане право при задоволенні Ваших претензій і, при необхідності, знайти компетентних партнерів за межами країни.

Швейцарія/Австрія: Складність полягає у відмінності правових систем. Наша перевага в тому, що ми знаємо, в чому вони полягають:

Наша фірма спеціалізується на роботі з клієнтами з австрійсько-швейцарського середовища. Ми сфокусовані, насамперед, на юридичних питаннях, що стосуються розміщення і діяльності підприємств на міжнародному ринку збуту і торгівлі. Ми консультуємо наших клієнтів за принципом "one-stop-shop" («yся інформація з одних рук»), і таким чином, надаємо всеохоплюючу правову допомогу під час вирішення питань, що стосуються австрійського і швейцарського права.

Відшкодування збитку і відповідальність за якість і безпеку продукції

Збиток може виникнути швидко, проте його ліквідація і пред'явлення відповідних претензій - складний процес, що вимагає втручання професійного юриста:

Відшкодування збитку і відповідальність за якість і безпеку продукції вже давно належать до основних областей права, в яких ми працюємо. Ми консультуємо і представляємо інтереси приватних осіб і підприємців під час пред'явлення претензій про відшкодування збитку в цілому, і збитку, що виник в контексті відповідальності за якість і безпеку продукції. Зокрема, ми концентруємо нашу увагу на вирішенні правових питань з області медицини (відповідальність лікарів, ліки, продукти медичного призначення), автомобільної промисловості, будівництва споруд та фрагментів будівельних споруд, а також у сфері виробництва товарів широкого вжитку.

Арбітражне провадження

Арбітражне провадження є невід'ємною частиною міжнародної економіки. Добре, якщо у Вас в цій сфері є компетентний партнер:

Як адвокатська фiрма, що веде міжнародні справи, ми консультуємо наших клієнтів не тільки під час розробки та формулювання арбітражних застережень, але і регулярно представляємо їх інтереси в арбітражному провадженні, особливо в будівельній і фармацевтичній сферах. Наші клієнти покладаються на наш багаторічний досвід і ноу-хау.